Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice
  
Nauka w szkole w formie stacjonarnej dla uczniów klas I – III będzie odbywać się z zachowaniem, w miarę możliwości, zasad reżimu sanitarnego określonego w wytycznych MEiN, MZ i GIS.
 
Zajęcia lekcyjne będą prowadzone zgodnie z obowiązującym planem.
 
W celu zmniejszenia liczby uczniów w budynku A, uczniowie klasy IIIa i klasy IIIb będą uczyć się w zdezynfekowanych salach dydaktycznych w budynku B:
Klasa IIIa – sala 46 (parter)
Klasa IIIb – sala 49 (I piętro)
Uczniowie tych klas wchodzą do szkoły wejściem od ulicy Odlewniczej i korzystają z szatni w budynku B.
 
Od 18 stycznia na dotychczasowych zasadach będzie funkcjonować świetlica i stołówka szkolna. Opłata za obiady w miesiącu styczniu wynosi 40,50 zł.
 
  Przywozy i odwozy dzieci realizowane będą według przyjętego harmonogramu: tutaj
 
Proszę Państwa o zaopatrzenie swoich dzieci w maseczki ochronne niezbędne do przemieszczania się uczniów w przestrzeniach wspólnych szkoły.
 
 
Dyrektor Szkoły
  Joanna Bernat