Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Pracownicy szkoły

mgr Joanna Bernat - Dyrektor, chemia

mgr Wojciech Ćwik - Wicedyrektor, historia

mgr Edyta Adamiec - muzyka, plastyka
mgr Dorota Bała - edukacja wczesnoszkolna
mgr Weronika Bednarz - psycholog
mgr Marzanna Błońska - religia, biblioteka, świetlica
mgr Ewa Ciaś - logopedia
mgr Renata Cichacka - język polski
mgr Piotr Duda - informatyka, technika
mgr Ilona Dwojakowska - język niemiecki, język angielski
mgr Artur Gąszcz - wychowanie fizyczne
mgr Ryszard Janus - wychowanie fizyczne
mgr Sławomir Jedynak - wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Jędrzejczyk - matematyka, świetlica
mgr Monika Kaczmarek - chemia
mgr Urszula Kalińska - pedagog, zajęcia rewalidacyjne
mgr Barbara Kawecka - język polski
mgr Jarosław Kowalczyk - fizyka
mgr Bożena Kusztal - religia, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Justyna Lipowska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Monika Łękawska - język polski
mgr Anna Nader - edukacja wczesnoszkolna
mgr Marianna Okła - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe
mgr Bożena Pietras - świetlica
mgr Karolina Pióro - wychowanie przedszkolne
mgr Bożena Pokusa - wychowanie fizyczne
mgr Anna Postuła - edukacja wczesnoszkolna
mgr Ksenia Rupniewska - przyroda, biologia, geografia
mgr Tomasz Rut - religia
mgr Renata Rutkowska - język angielski
mgr Justyna Serek - matematyka
mgr Ewa Słoka - język rosyjski
mgr Mariola Słoka - plastyka, zajęcia rewalidacyjne
mgr Karolina Sojda - język angielski, informatyka
mgr Alicja Stępień - matematyka
mgr Mariola Szocińska - biblioteka, świetlica, zajęcia rewalidacyjne
mgr Małgorzata Szot - język polski, WOS
mgr Małgorzata Świeboda - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
mgr Paulina Tarasińska - muzyka
mgr Maria Telec - chemia
mgr Maria Wiśniewska - plastyka, technika, EDB, zajęcia rewalidacyjne
mgr Agnieszka Włodarczyk - Salata - biologia, geografia
mgr Agnieszka Wojcierowska - historia
 
Pracownicy administracyjno - obsługowi:
 
Martyna Dobrowolska
Renata Duda
Jarosław Jankowski
Wioletta Jedynak
Ilona Lasota
Krzysztof Matynia
Marek Młodawski
Małgorzata Pastucha
Małgorzata Walęcka
Agata Wilkowska
Urszula Zielińska - Smęder
Żaneta Żak