Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu przy PSP nr 2 w Stąporkowie został powołany do życia we wrześniu 2017 roku z inicjatywy nauczycieli i uczniów.

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Klub wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Struktura klubu wolontariusza

 1. Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunowie koła wolontariatu (Jarosław Kowalczyk, Marzanna Błońska, Maria Wiśniewska, Artur Gąszcz, Mariola Szocińska, Jolanta Bała, Urszula Kalińska)
 2. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę.

OBSZARY DZIAŁANIA

 1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

 Teren szkoły:

 •  pomoc w lekcjach uczniom słabszym
 • zbiórki zabawek, słodyczy, kwesty,
 • akcje tematyczne,
 • zabawy charytatywne

Instytucje, ośrodki:

 • Ośrodek Monar
 • Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Ośrodku Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
 • Przedszkola