Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Strefa rodzica

“Jedynym sposobem wywarcia wpływu na drugiego człowieka jest rozmowa o jego pragnieniach i pokazanie mu, jak je może spełnić.”

Dale Carnegie
 

Szanowni Rodzice!

Według przeprowadzonych badań, największy wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły i zawodu mają rodzice i tradycje rodzinne. Państwo jako Rodzice są dla swojego dziecka autorytetem w sytuacji kształtowania przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Dlatego tak ważna jest rola rodziców w doradzaniu
i świadomym wspieraniu  swoich dzieci   w tym niełatwym wyborze, tym bardziej, w czasach, gdy oferta kształcenia jest niezwykle bogata i często kusząca choćby nazwami kierunków czy profili,
a rzeczywistość na rynku pracy trudna i zmienna.

Jak możecie Państwo pomóc swojemu dziecku we właściwym wyborze 
 dalszej ścieżki edukacyjnej i  zawodu?

1.  
Poznaj swoje dziecko i pomóż mu odkryć jego możliwości:

 • Rozmawiaj z dzieckiem o jego zainteresowaniach, pasjach, możliwościach intelektualnych, interesujących syna/córkę przedmiotach szkolnych, cechach charakteru oraz stanie zdrowia.

 •  Jeśli Twoje dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty, koniecznie trzeba zasięgnąć wcześniej opinii czy nie ma przeciwwskazań do wybranego przez syna/córkę zawodu. 
  Pomocna może okazać się konsultacja ze szkolnym koordynatorem doradztwa zawodowego lub badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 •  Jako rodzic masz możliwość zaobserwować, jakie czynności dziecko lubi, w których zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych bierze udział, kiedy czuje się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”.

 • Towarzysz dziecku w codziennych obowiązkach – to pozwala zaobserwować proces przejścia z fazy dziecięcych marzeń o tym, by być kimś w przyszłości  do fazy sprecyzowanych zainteresowań.

 •  Motywuj dziecko do szukania odpowiedzi na pytania: „Co chcę robić w życiu?” „Co jest dla mnie ważne?”, itp.

 • Angażuj się w życie szkoły, także we wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki kariery.


2.   Gromadźcie z dzieckiem informacje o szkołach ponadpodstawowych,
      zawodach, aktualnym i prognozowanym rynku pracy, w tym rynku
      lokalnym.

 • Zdobądź jak najwięcej informacji o typach szkół, ścieżkach kształcenia po gimnazjum i szkole podstawowej:
  http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

 • Poznaj zasady i terminy rekrutacji  do szkół ponadpodstawowych: zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 • Bądź otwarty na poznawanie oferty szkół ponadpodstawowych,

 • Znajdź czas, by wspólnie z dzieckiem zajrzeć na stronę www szkół, które je interesują, wspólnie przejrzeć ulotkę szkoły czy broszurę.

 • Dziel się z dzieckiem swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami zawodowymi.

 • Pomóż znaleźć wśród znajomych osoby wykonujące zawód, którym interesuje się Twój córka lub syn.


3.  
Korzystaj z oferty  wparcia ze strony szkolnego koordynatora doradztwa
      zawodowego lub doradcy zawodowego poradni psychologiczno -
      - pedagogicznej
i zachęcaj do tego swoje dziecko.


POMAGAJ SWOJEMU DZIECKU „OSWAJAĆ” PRZYSZŁOŚĆ.

 

Szkolny koordynator doradztwa zawodowego – Jolanta Bała