Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

PCK

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest promowanie idei humanitaryzmu, niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym, tolerancji i poszanowania godności człowieka. Członkami koła są uczniowie klas czwartych i piątych, którzy są zachęcani do kontynuowania działalności także w czasie następnych etapów edukacji. Poprzez podejmowane działania na rzecz edukacji zdrowotnej, pierwszej pomocy, profilaktyki przedwypadkowej jego członkowie rozwijają wiedzę i różnego rodzaju kompetencje, a także kształtują swoją empatię i uczą się odpowiedzialności. Terenem działania Szkolnego Koła PCK jest przede wszystkim środowisko naszej szkoły, ale współpracujemy także z Zarządem Rejonowym PCK
w Końskich oraz Sanepidem. W bieżącym roku szkolnym koło  realizuje tematykę konkursu pod hasłem ,,Zapobieganie chorobom społecznym i uzależnieniom celem SK PCK”. Opiekunami koła są:  Marzanna Błońska, Justyna Lipowska i Dorota Gorgoń.

Cele organizacji:

- kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu uczniów,

- działania na rzecz poprawy warunków sanitarno-higienicznych szkoły i uczniów,

- bezpieczeństwo uczniów,

- działania opiekuńcze,

- upowszechnianie idei PCK.

Artykuły

Akcje charytatywne

W ramach współpracy z Rejonowym Zarządem PCK w Końskich otrzymaliśmy w grudniu dwie żywnościowe paczki świąteczne, które przekazane zostały rodzinom potrzebującym.

Członkowie SK PCK wykonali karty świąteczne, które zostały sprzedane, a dochód (60zł) zostanie przeznaczony na nagrody dla dzieci za udział w konkursach nt. zdrowia.

Czytaj Więcej o: Akcje charytatywne

Programy profilaktyczne realizowane w naszej szkole

  1.     "Nie pal przy mnie, proszę” - program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych realizowany od lutego do czerwca 2019r.

Założenia ogólne programu

¨      program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

¨      stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci...

Czytaj Więcej o: Programy profilaktyczne realizowane w naszej szkole

Gazetki ścienne

 

Jednym z zadań  SK PCK jest wykonywanie przez członków koła tematycznych gazetek ściennych. W I semestrze 2018/2019 roku wykonano gazetki nt. :

,,Zagrożenia płynące z Internetu”

,,Bezpieczne zabawy zimowe”

,,Międzynarodowy Dzień Walki z ubóstwem”

Czytaj Więcej o: Gazetki ścienne