Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

6 Konecka Drużyna Harcerska

 

W naszej szkole, przy Hufcu Końskie działa

6 Konecka Drużyna Harcerska

im. Szarych Szeregów „Wilki"

 

Funkcję drużynowej pełni

druhna Justyna Serek,

opiekunem drużyny jest

druhna Karolina Sojda.

 

Może i Ty chciałbyś należeć do drużyny?

Nic nie stoi na przeszkodzie.

Zbiórki odbywają się w każdą środę

na siódmej godzinie lekcyjnej w sali przedszkolnej.

Przyjdź! Zobacz, czy to coś dla Ciebie!

 

 

 

Co robimy na zbiórkach

i w czasie imprez harcerskich?

 

 

Bawimy się.

Śpiewamy piosenki.

Ćwiczymy musztrę (zupełnie jak w wojsku).

Uczymy się orientacji w terenie.

Uczymy się udzielania pierwszej pomocy.

Uczymy się Prawa Harcerskiego.

Poznajemy szyfry i zabawy ruchowe.

Bierzemy udział w trzydniowych rajdach pieszych, gdzie poznajemy nowych ludzi, uczymy się samodzielności i wesoło spędzamy wolny czas.

Bierzemy udział w uroczystościach szkolnych pełniąc funkcję reprezentacyjną.

Dbamy o miejsca pamięci narodowej.

Organizujemy akcje charytatywne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka ważnych informacji, które przydadzą się

nie tylko harcerzom:

 

Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem, które działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. (może używać skrótu ZHP)

Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych

i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka Związku.

ZHP organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań

i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu.

Troszczy się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtuje postawy patriotyczne.

Działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia.

Organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.