Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Historia szkoły

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY
W lipcu 1960 roku wmurowano akt erekcyjny pod budowę szkoły w Wołowie - "Pomnik 1000-lecia." 4 listopada 1962 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Wołowie. W ówczesnym budynku znajdowała się również filia Technikum Ekonomicznego w Końskich, które prowadziło swoją działalność do roku 1972. Od 1972 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 utworzono filię Liceum Ogólnokształcącego w Końskich, a od 1974 r. Zbiorczą Szkołę Gminną. Od roku szkolnego 1984/85 - po wielu latach dzielenia budynku z innymi szkołami - Szkoła Podstawowa nr 2 została jedynym gospodarzem budynku. W latach 1963 - 1999 mury szkolne opuściło ok. 2000 absolwentów, z których wielu pełni odpowiedzialne funkcje w gospodarce narodowej, wojsku i oświacie. Wielu z nich to nauczyciele, którzy kształcą młode pokolenia do dnia dzisiejszego. Szkoła była bazą pierwszych szkół średnich w Stąporkowie, m.in. klasa Zasadniczej Szkoły Górniczej.
Tutaj odbywały się spotkania członków Ligi Ochrony Kraju, Ligi Kobiet, narady i uroczystości. Na terenie szkoły, od początku jej istnienia, działały różne organizacje: Samorząd Uczniowski, ZHP, PCK, LOP, SKO, SZS, Spółdzielnia Uczniowska. Koordynatorem życia szkolnego był i jest Samorząd Uczniowski. Koła zainteresowań, udział uczniów w wielu konkursach i zawodach sportowych przyczynia się do rozwoju intelektualnego młodych pokoleń.
Osiągamy wysokie wyniki na rejonowych i wojewódzkich eliminacjach konkursów przedmiotowych.

W swojej działalności kierujemy się myślą wybitnego pedagoga - Marii Grzegorzewskiej - "Człowiek, w którym wszystko co ludzkie żyje i wzrasta jest największym skarbem społeczeństw i narodów."