Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Tel:(41) 37-41-082

E-mail: sp2staporkow@op.pl

Zapisy do świetlicy szkolnej

Komunikat dla rodziców

 W związku z tymczasowym zagrożeniem epidemicznym i koniecznością zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków higienicznych do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności:

  • dzieci samotnych rodziców pracujących w systemie stacjonarnym w zakładzie pracy w godzinach funkcjonowania świetlicy;
  • dzieci, których oboje rodzice pracują w systemie stacjonarnym w godzinach funkcjonowania świetlicy;
  • dzieci pracowników służby zdrowia, oświaty, służb mundurowych i handlu.

W przypadku większej liczby zgłoszeń spełniających kryteria o przyjęciu dziecka do świetlicy decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kartę zapisu dziecka do świetlicy i wzór oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej szkoły, ewentualnie od pracownika sekretariatu przy wejściu głównym do szkoły.

Wypełnione dokumenty będą przyjmowane od 1 września do 4 września  w godzinach od 8:00 do 15:30 przy wejściu głównym do budynku.

Dyrektor Szkoły